Kontakter

Styrelsen VTK


Ordförande:                     
Stefan Samuelsson            
0141-583 50 
073-5658800

Kassör:                              
Ismail Bayer
0141-553 51
070-6000790

Sekreterare:
Lasse Bengtsson
0141-546 21
070-6804509

Ledamöter:
Pär Almqvist
0141-211 005
070-6354060

Rune Eriksson
0141-210740
070-688 9040
Jan Lundgren
0141-402 33
070-321 3417

Hans “Lincon” Larsson
0141-214021
070-6409709

Magnus Koski (suppleant)
0141-235558
070-5299976


Aktivitets grupp VTK:


Magnus Bengtsson
070-6579500
Pasi Harju
0141-57932
0709-426650

Rulle Persson
0141-523 03
070-593 8088


Arbetsgrupp Sjöhamrabäcken:


Alf Hultqvist
0141-536 80
070-565 3681

Hans “Lincon” Larsson
0141-214021
070-6409709