Styrelsen

Styrelsens i VTK


Ordförande:                     
Stefan Samuelsson            
0141-583 50 
073-5658800
Kassör:                              
Ismail Bayer
0141-553 51
070-6000790

Sekreterare:
Lasse Bengtsson
0141-546 21
070-6804509

Ledamöter:
Pär Almqvist
0141-211 005
070-6354060

Rune Eriksson
0141-210740
070-688 9040
Jan Lundgren
0141-402 33
070-321 3417

Hans “Lincon” Larsson
0141-214021
070-6409709

Magnus Koski (suppleant)
0141-235558
070-5299976